Output

Illustration af fanebladet output
Eksempel på fanebladet Output for et Hero modul

Vælg særlige designindstillinger for et enkelt modul.

Alt efter designet vil output modulet give forskellige valgmuligheder for at variere modulet.