Output

""
Eksempel på fanebladet Output for et Hero modul

Vælg særlige designindstillinger for et enkelt modul.

Alt efter designet vil output modulet give forskellige valgmuligheder for at variere modulet.