Menu

Illustration af fanebladet menu

Rediger hvordan siden skal fremgå i hovedmenuen.

Under denne fane kan det bestemmes om siden skal skjules fra hovedmenuen, hvor den ellers automatisk vil fremgå. Der kan også tilføjes en anden titel til siden, som vil fremgå i hovedmenuen.