Dynamic List

Dynamic List modulet bruges til at danne listeudtræk af sider eller nyheder. Modulet Dynamic List bruges ofte til at skabe nyhedslister, publikationslister eller andre lister til undersiderne.

Dynamic list trækker som standard på News pages. Ønskes andre sidetyper anvendes fanebladet Filtering. Her kan det også bestemmes om listeudtrykket skal hente bestemte kategoriseringer, eller hente lister fra bestemte undersider på sitet. 

Læs mere om fanebladet Filtrering her.

Listeudtrækkene er meget fleksible, og har derfor en del indstillinger.Disse gennemgås her:

Max Rows Shown Brugen kan vælge hvor mange resultater der maksimalt skal vises i listeudtrækket. 

Columns - Opdel listevisningen i kolonner.

Show Thumbnails - Vis sidernes billeder i listevisningen.

Show Dates - Hvis der skal vises nyheder i listen kan man vælge at få vist datoen på nyheden ved at sætte hak i ShowDate.

Show Teaser - Der sættes hak i Show Teaser, hvis der skal vises intro-tekst fra nyheder eller sider på listeudtrækket.

Sorting - Hvilken rækkefølge skal listevisningen sorteres efter. Vælges Umbraco Sort Order struktureres rækkefølgen efter Site Structure listen.

Grouping - Vælg, om listevisningen skal grupperes, og hvilke grupper der skal anvendes.

Show Categorizations - Hvis kategorier på nyheder er sat til at blive vist, kan man via Show Categorizations vælge også at få dem vist på listeudtrækket.  

Show Pager - Hvis der er mange nyheder / sider kan en ”pager” slås til så brugerne kan bladre mellem flere resultater

Show Load More - Gør det muligt at loade flere nyheder ind på listen.

 

Listevisning

Kolonnevisning

Navigationselement

Listevisning med Groupings