Grafmoduler

Grafmodulerne er simple og fleksible værktøjer til at visualisere data på dit Fælles Web site.

Hvilken type grafer kan laves med modulerne?

Med grafmodulerne kan der oprettes seks typer af grafer: