Grafmoduler

Grafmodulerne er simple og fleksible værktøjer til at visualisere data på dit Fælles Web site.

Hvilken type grafer kan laves med modulerne?

Med grafmodulerne kan der oprettes seks typer af grafer:

  • Bar Chart
  • Bubble Chart
  • Doughnut Chart
  • Line Chart
  • Pie Chart
  • Radar Chart

Boblediagam (bubble chart)

Et boble diagram bruges til at vise tre dimensioner af data på samme tid. Placeringen af boblerne bestemmes af de første to dimensioner og deres tilsvarende horisontale og vertikale akser. Den tredje værdi repræsenteres af størrelsen af den individuelle boble.

Cirkeldiagram (pie chart)

Cirkeldiagrammet bruges og virker på samme måde som doughnut diagrammet.

Doughnut diagram (doughnut chart)

En af de mest almindelig brugte diagrammer er doughnut diagrammet. Diagrammet opdeles i segmenter, hvor buen af hvert segment viser den proportionelle værdi af hver dataværdi.

Linjediagram (line chart)

Med et linjediagram kan datapunkter indsættes på en linje. Diagrammet bruges oftest til at vise data trends eller sammenligne to datasæt.

Radardiagram (radar chart)

Et radardiagram kan bruges til at vise flere datapunkter og variationerne herimellem. Bruges oftest til at sammenligne to punkter af data, eller flere datasæt.

Søjlediagram (bar chart)

Et søjediagram giver mulighed for at visualisere data værdier som vertikale søjler. Det bruges oftest til at vise trends i data og sammenligne flere datasæt side om side.

Redaktørfelter

Farve

Indstil default farver for grafmodulerne, ved at højreklikke på Configuration-mappen og vælge Chart configuration. Siden skal herefter navngives Chart colors. På denne side indstiller du standardfarverne for alle grafmoduler.

Farvere kan yderligere skiftes, når der klikkes på firkanten med farve i et grafmodul. Her åbnes en color picker hvor du kan vælge farver for de forskellige datasæt i grafen.

Hide legend

Denne checkbox afgører hvorvidt navne og farver på de forskellige datasæt vises under grafen.

X & Y Axis Label

Her kan du tilføje et navn til X eller Y aksen.

Suggested X & Y Axis Min & Max Value

Her kan du tilføje minimums- og maksimumsværdien for X og Y aksen. Disse værdier vil blive vist i grafens X og Y akser som det mindste og det højeste tal.

Tooltip display

Hvis dette felt er krydset af, vil der blive vist en boks når brugeren holder musen over de forskellige datsæt, som beskriver navn og de forskellige værdier på datasættet. 

Description for accessibility

Tilføjer et <aria-label> element i HTML'en for tilgængelighed, hvor teksten udfyldt i dette redaktørfelt vil blive indsat i HTML elementet.

Fill the area under the line

Udfylder området under linien på et Line Chart diagram med den pågældende farve.

Show Grid Lines

Vil gøre linierne på et Line Chart diagram kurvede istedet for helt skarpe.

Show Grid Lines

Denne valgmulighed viser et gitter af linier på grafens hvide baggrund.