Categorization

""
Fanebladet Categorization

I Categorization tildeles siden et emne og / eller en type.

Emner og typer bliver oprettet i Content-mappen under Categorization. Læs mere under funktionaliteten Categorization.