Layout

Under fanebladet Layout opsættes og redigeres sidens layout.

I drop down-menuen vælges hvilket layout der skal anvendes på siden.

Layoutet kan ses som en skitse i Grid Editoren. Siden redigeres ved at bruge Grid Editoren og Modules menuen. Læs mere om at oprette og redigere sider.