Faneblade

""
Eksempel på faneblade for en forside

De forskellige sidetyper og moduler indeholder forskellige faneblade. Hvert faneblad giver særlige muligheder for at redigere den valgte side.