Typografi

Der kan vælges to skrifttyper, fx hvis man ønsker at differentiere overskrifter fra brødtekst. Ønsker man samme skrift i hele designet, vælges den samme skrifttype for begge.

Dertil kan man definere forskellige skriftstørrelser, som vil slå igennem på udvalgte HTML-elementer. Fx således at <h1> benytter fontstørrelse X-large, brødtekst fontstørrelse normal etc. Der kan dertil præciseres linjeafstand for overskrifter (line height large fonts) og brødtekster (lien height base). Og der kan vælges en farve til links i brødtekst.

Font families
Font main: eg. Arial, sans-serif
Font headlines: eg. Georgia, serif

Line heights
Line height base: eg. 1.6
Line height large fonts: eg. 1.3

Font sizes
Xsmall: eg. 11px
Small: eg. 13px
Normal: eg. 15px
Xnormal: eg. 17px
Medium: eg. 21px
Xmedium: eg. 24px
Large: eg. 30px
Xlarge: eg. 35px

Link color
Default link color: HEX value