Typografi

Der kan vælges ialt 2 skrifttyper. Fx hvis man ønsker at differentiere overskrifter fra brødtekst. Ønsker man samme font igennem hele designet vælges den samme for de to.

Dertil kan man præcisere forskellige skriftstørrelser, som vil slå igennem på udvalgte HTML elementer. Fx <h1> benytter fontstørrelse X-large, Brødtekst fontstørrelse normal, etc. Der kan dertil præciseres linje afstand for overskrifter (line height large fonts) og brødtekster (lien height base). Og så kan der vælges en farve til links i brødtekst.