Grid Editor

Grid Editor er udgangspunktet for at oprette sider. Alle layouts tager udgangspunkt i et 12-kolonne grid.

Content Page

eksempel_content_page

Wide Page

eksempel_wide_page

Wide Page With Left Navigation

eksempel_wide_page_with_left_navigation

Wide Page With Right Column

eksempel_wide_page_with_right_column

Ved oprettelsen af en ny side vælges mellem et af ovenstående layouts.

Grid Editoren er bygget af låste og redigerbare indholdskasser:

  • I de låste genereres indholdet et andet sted fra:
    Tools: Viser brødkrumme og Sociale Sharing.
    Content: Her placeres indholdet fra Content fanen.
    Left/Right Navigation: Viser Sub Menuen.
  • I de redigerbare indholdskasser kan moduler placeres. Titlerne indikerer hvor på siden modulerne vil fremgå: Top Campaign, Hero Content, Additional Content, Aside og Bottom Campaign.

I hver kasse står et tal i parentes. Dette indikerer hvor mange kolonner kassen kan fylde på siden. En side er i alt 12 kolonner bred. 

Header og footer kan opsættes i Layout under Site Root.

Læs mere om at oprette moduler i layoutet under Modul menu.

Læs mere om indholdskassernes betydning for tilgængelighed