Grid Editor

Grid Editor er udgangspunktet for at oprette sider. Alle layouts tager udgangspunkt i et 12-kolonne grid.

Content Page

Wide Page

Wide Page With Left Navigation

Wide Page With Right Column

Ved oprettelsen af en ny side vælges mellem et af ovenstående layouts.

Grid Editoren er bygget af låste og redigerbare indholdskasser:

  • I de låste genereres indholdet et andet sted fra:
    Tools: Viser brødkrumme og Sociale Sharing.
    Content: Her placeres indholdet fra Content fanen.
    Left/Right Navigation: Viser Sub Menuen.
  • I de redigerbare indholdskasser kan moduler placeres. Titlerne indikerer hvor på siden modulerne vil fremgå: Top Campaign, Hero Content, Additional Content, Aside og Bottom Campaign.

I hver kasse står et tal i parentes. Dette indikerer hvor mange kolonner kassen kan fylde på siden. En side er i alt 12 kolonner bred. 

Header og footer kan opsættes i Layout under Site Root.

Læs mere om at oprette moduler i layoutet under Modul menu.

Læs mere om indholdskassernes betydning for tilgængelighed