Sidetyper

Oversigt over sidetyper i Fælles Web og hvornår de anvendes.

Alt efter hvor på sitet en ny side skal tilføjes, vil der være forskellige sidetyper at vælge imellem. Under en Forside eller en almindelig Web Page kan der tilføjes en News Page, Publication Page eller Web Page. Under et arkiv kan der tilføjes en Archive Page, News Page eller Publication Page.

Web Page

Bruges til de fleste almindelige sider. Her kan vælges imellem de overordnede layouts.

News Page

En nyhedsside tildeles en dato og tilhørende kategoriseringer. Nyhedsarkiver trækker på News pages.

En nyhed kan desuden sendes direkte ud gennem den opsatte mail-service (faneblad dispatch)

Publication Page

En Publication Page indeholder flere informationer end en News Page. Her kan tilføjes en dato, en undertitel, et id nr., muligheden for at vedhæfte en fil som brugeren kan downloade og tilføje forfatter og udgiver.

Publication Pages kan tildeles kategoriseringer og sendes ud gennem mail-services.

Archive page

Viser underliggende nyheder eller publikationer på en liste. Listen genereres af den valgte kategorisering. Det er muligt at søge blandt nyhederne på denne side.

Document Templates

En Document Template kan anvendes som udgangspunkt for at opsætte en ny side. En anvendt template kan redigeres uden at overskrive den originale Document Template. Layouts og indhold bliver dermed nemmere at genbruge.

Document Templates kan oprettes i Configuration-mappen. En ny skabelon oprettes på listen ved at trykke på Add; vælg mellem sidetyperne Web Page, News Page eller Publication page.

Rediger en template ved at markere den ønskede skabelon og tryk Edit. Editoren for siden vises i et pop-up-vindue. Vælg Layout, placer de ønskede moduler og tryk Save. Tryk Save and publish på Document Templates siden. Den nyoprettede skabelon vil nu kunne vælges, som når der oprettes en ny side på sitet.