Tilmelding til nyhedsbreve

Opsæt tilmelding til nyhedsbreve udsendt fra Mailchimp el. Ubivox.

Modulet "Mailing List Subscription" benyttes, når det på et site skal være muligt at tilmelde sig til et eller flere nyhedsbreve.

 

Settings

Under "Settings" skal følgende udfyldes:

- Overskrift (Subscription Header)

- Subscription Teaser

- Overskrift på bekræftelse af tilmelding til nyhedsbrev (Subscribed Header)

- Tekst til bekræftelse på tilmelding af nyhedsbrev (Subscribed Body)

- Overskrift til afmelding af nyhedsbrev (Unsubscribed Header)

- Tekst til bekræftelse på afmelding af nyhedsbrev (Unsubscribed Body)

- Sæt kryds i "Show Subscribtion Terms Checkbox"

 

Presentation

Under "Presentation" vælges det eller de nyhedsbreve man skal kunne tilmeldes sig. Nyhedsbrevene vil fremgå i boksen, når de er oprettet i Mailchimp eller Ubivox. De til- og fravælges ved at benytte pilene imellem de to bokse. 

Hvis der er lister, der mangler, og som er oprettet i Mailchimp eller Ubivox, skal du kontakte din administrator. 

For spørgsmål til brug af Mailchimp og Ubivox bedes du kontakte dem direkte.