Shared Modules

Et Shared Module gør det muligt at genanvende opsatte moduler på flere sider. Ændringer, der foretages i ét Shared Module, vil gå igen alle steder dette modul anvendes.