Shared Modules

Et Shared Module gør det muligt at genanvende opsatte moduler på flere sider. Ændringer, der foretages i ét Shared Module, vil gå igen alle steder dette modul anvendes.

Opsæt nyt shared module

Shared Modules kan tilføjes og redigeres i Content-mappen. Vælg et standard modul fra listen og opsæt det ønskede indhold i modulet der viser sig i et pop-up vindue. Tryk Save and publish på siden Shared Modules og det samme nyoprettede modul kan nu anvendes gentagne gange på sitet.

Gør modul fra en side til et Shared Module

Højreklik på modulet og tryk på Share. Vælg placering for at gemme modulet, eller opret en ny mappe hvori det nye Shared Module tilføjes.

Make Module Unique

Et Shared Module kan gøres unikt ved at højreklikke på modulet og trykke på Make unique. Dermed kan der foretages ændringer på det enkelte modul, uden at ændre alle steder det valgte Shared Module anvendes.