Editor

I editoren oprettes og redigeres sidens indhold og titel.

Editoren består øverst af en titel på den valgte side. Det er ikke muligt at gemme siden uden at tildele siden en titel. Denne titel fremgår kun i Site Structure og vil ikke være synlig på sitet.

Under titlen ses en række faneblade, der hver indeholder forskellige informationer og redigeringsmuligheder. Læs mere om Faneblade.