Side menu

På Content Pages og Wide Page With Left Menu vises undersider som menupunkter i Sidebar Navigationen (step 1). Sidebar navigationen folder sig ud på det niveau brugeren står på (step 1).

Eksempel på side-menu