Navigation

Opsæt navigation på hjemmeside. Læs mere om mulighederne her.

Navigationen indstilles i Configuration-mappen. Det bestemmes her, hvilken type menu der skal anvendes på siden, og hvilke menupunkter der skal tilføjes hvor. De forskellige navigationselementer er Top menu, Service menu, Sub menu, Side menu og Mobile navigation.

Modulet Content Navigation kan derudover anvendes til at navigere på sider med meget indhold.