Dictionary

skaermbillede_af_dictionary_funktionen

Tilføj muligheden for at versionere prædefinerede tekster, såsom hjælpetekster til input-felter el. lign.

Rediger Dictionary i Configuration-mappen under Dictionary. I denne mappe findes mapper for hvert område, hvor der er tilføjet prædefineret tekst, som kan ændres.